آموزشگاه فنی و حرفه ای ابن هیثم

مشهد-احمد آباد -محتشمی 16 پلاک 7

38475798-9
آموزشگاه فنی و حرفه ای ابن هیثم

مشهد-احمد آباد -محتشمی 16 پلاک 7

38475798-9

آموزشگاه ابن هيثم

 

مشهد-احمدآباد-محتشمی 16 پلاک

 

تلفن:38475798